• متین کاکویی   matink211@

    1397/04/04 ساعت 12:50

    #دولت تو رودرواسی با مردم و از ترس تبعات اجتماعی به ماهانه ۳۶۰۰ میلیارد تومان یارانه دادن ادامه میده، بعد به‌خاطر کمبود منابع مالی، ناچار به گرفتن تصمیم‌هایی می‌شه که هزینه‌های زندگی رو چندین برابر مبلغ یارانه اضافه می‌کنه وقتی از #تدبیروامید حرف می‌زنیم باید وضعیت این باشه؟