• محمد علی برنو   MohammadBerno@

    1397/04/04 ساعت 17:54

    گفتیم حراجه بریم کفش بخریم، تازه یه لنگه‌اش رو پام کرده بودم که فروشنده گفت همین الان، چهل درصد قیمتش زیاد شد. خلاصه که یه لنگه پا موندیم و نخریدیم.