• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/04/04 ساعت 01:40

    یک روزنامه نگار تحقیقی آستین بالا بزند و اسامی، پشتوانه‌های سیاسی و خط و ربط‌های دولتی این لیست(اگر سانسور نشده باشد) را در بیاورد، نتایجش راهگشاست