• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/04/03 ساعت 21:50

    نتایج اولیه شمارش آرا مردم ترکیه حاکی از پیروزی اردوغان و حزبش در هر دو انتخابات است. از لینک زیر نتایج #انتخابات #ریاست_جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی #ترکیه را به طور زنده و لحظه به لحظه دنبال کنید. https://secim.aa.com.tr/fa