• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/03 ساعت 12:40

    از بین شما جوانان کسی هست که واقعا خبرنگاری رو دوست داشته باشه و بخواد با تهیه گزارشهای میدانی برای سرویس اجتماعی مجله #چلچراغ هم تجربه کسب کنه و هم بصورت حق‌التحریر دو قرون پول دربیاره؟ اگر هست تشریف بیاره دایرکت من تا ببینیم چه باید کرد.