• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/03 ساعت 12:33

    حجت‌الاسلام مهدی طائب:‌ #مشایی، اطلاعاتی حرفه‌ای است که هرگز با کتک اطلاعات نمی‌دهد. رییس‌دفتر #احمدی‌_نژاد مدارکی از جاسوسی‌اش بجا نگذاشته است،‌ بقایی باید #اعدام می‌شد. /ایلنا