• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/03 ساعت 18:46

    یک سیگنال جَمِر بخرند. برند توی حمام کاخ ریاست‌جمهوری کنار دوش باز صحبت کنن. حرفهاشون رو روی کاغذ بنویسن بدن به همدیگه. توی گوش همدیگه پچ‌پچ کنن. و در انتها اگر رئیس‌جمهور کشور نتونست در ساختمان خودش از شنود در امان بمونه، با یک سطل خاک و آب درِ وزارتخانهٔ اطلاعات رو گِل بگیرن.