• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/03 ساعت 11:37

    از مظلومیت اقتصاد مقاومتی همین بس که بدلیل تحریم‌ها و ضعف مدیریت شرایط اقتصادی زندگی مردم دچار چالش شده و این برای ملت غیرقابل تحمل است و متاسفانه ما بین سیاست‌های رهبری و میدان عملی که در اختیار دولت است فاصله داریم. #تولید_ملی #اقتصادمقاومتی