• آقای #ظریف امروز نشان داد حتی راه درست حفظ #برجام را نمی‌داند. ناسزا به منتقدانی که همه جرمشان خیرخواهی است یعنی #امریکا خیالش راحت باشد هر کاری بکند این آقایان داخلی‌ها را متهم خواهند کرد.