• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/03 ساعت 23:58

    راه نجات این کشور از #شفافیت در مسائل مالی و نیز #روراستی با #مردم می‌گذرد؛ اگر هم مشکلی هست باید با مردم در میان گذاشته شود. اگر ولی‌نعمتند که هستند، خودشان راه درست را نشان خواهند داد.