• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/01 ساعت 21:34

    امروز عصر رفتم چند بنگاه املاک ….قیمت‌های حبابی مسکن نسبت به هفته پیش کاهش یافته بود و خرید و فروش هم راکد …. با زهم : #نه_به_گرانی