• یکی از بچه‌ها موبایل‌به‌دست دوره افتاده، و هر جا گعده‌ی طرفدارهای اسپانیاست، صحنه لایی خوردن جرارد پیکه رو به بهشون نشون میده و میگه: Just Enough For You :) #سفرروسیه #IRNESP