• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/01 ساعت 02:04

    خوشحالم #آرژانتین از #کرواسی باخت. در نوجوانی پیش از دل باختن به هلند هوادار کرواسی بودم؛ یا بهتره بگم که طرفدار داوور شوکر بودم. #داوورشوکر نازنین جذاب که حالا به گمونم رئیس فدراسیون فوتبال کرواسیه و امشب بعد از شکست تیم بی‌نمک آرژانتین برگ زرین دیگری به کتاب افتخاراتش اضافه شد.