• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/01 ساعت 20:37

    من هم بعنوان کسیکه وقتی شش هفت سالش بود تو خیابون ناصرخسروی بندرانزلی یک ربع با سیروس قایقران افسانه‌ای گل‌کوچیک بازی کرده و مامانش تو بچگی همسایه قایقران‌اینا بود، میگم میزنیم D: