• به فوتبال علاقه نداشتم. دارم علاقمند میشم. امشب حس کردم اسم بعضی بازیکن‌ها رو بلدم. حس خوبی بود. بازی خوبی هم بود.