• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/03/31 ساعت 13:42

    فتوره‌چیِ مغزکوچولو حتی ظرفیت یک توییت هم نداشت و یک دقیقه بعد از انتشار توییتم من رو بلاک کرد.