• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/03/31 ساعت 00:40

    خدایی فکرش هم نمی‌کردیم یه روز اسپانیا بخواد جلوی ما وقت تلف کنه آخرش هم شانسی بردن خاک بر سرها مرسی، اَه!