• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/03/31 ساعت 01:59

    خسته نباشید به بازیکنان و کادر فنى و هوادارانى که در استادیوم بودند و همه ایران که با انرژى مثبت تیم ملى رو حمایت کردند.خیلى خوب بود براى اولین بار به عنوان هوادار بازى تیم ملى رو در ورزشگاه دیدم و جو خوب این بازى. حیف که باختیم و حالا براى صعود باید پرتغال رو برد. ایران