• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/03/30 ساعت 14:53

    خبر فوری: کاهش پوشش بیمه‌ای #انسولین از ۹۰ به ۷۰ درصد قبلابیمه‌ها ۹۰درصد قیمت #انسولین را پرداخت میکردن و بیمار۱۰ درصدهزینه رامیدادبا تغییراتی که صورت گرفته ازاین پس در بخش سرپایی ۷۰ درصداز قیمت انسولین روبیمه هاو ۳۰ درصدش هم توسط بیماران پرداخت می‌شه #دارو #بیمارن_دیابتی