• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1397/03/30 ساعت 22:40

    به گفته خبرنگار ایرنا کیفیت پخش فوتبال #IRNESP در وزشگاه آزادی نامناسب است اما جو ورزشگاه عالی است و تماشاگران به صورت خانوادگی و با هیجان در حال تماشای بازی هستند و تاکنون هیچ حرف زشتی در ورزشگاه شنیده نشده است.