• روزنامه پیروزی   PIROOZNEWS@

    1397/03/30 ساعت 19:35

    بازار سیاه بلیت قبل از بازی ایران برابر اسپانیا به گفته ایراهیم فتاحی خبرنگار اعزامی روزنامه پیروزی، قیمت این بلیت‌ها تا ۴۵۰ یورو هم پیشنهاد شده است. #IRNESP