• فرزانه آئینی   aeinifarzane@

    1397/03/30 ساعت 20:51

    جای روحانی بودم تلویزیون ١٤اینچ زمان آتاری بازی‌ها را از أنبار خونه مادرم در میاوردم میزاشتم رو یه جعبه خالی دم خونه‌ام میگفتم ملت بیایین با هم فوتبال ببینیم تو کوچه‌ها بی مجوز. عین تقسیم شادیا زمان جنگ
    الانم جنگ دیگه …
    #جام_جهانی #استادیوم