• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/29 ساعت 10:22

    اصطلاحات تاجیکی درگزارش‌های جام جهانی: فوتبال‌باز:فوتبالیست ضربهء کُنجی:کُرنر پرتافت:پاس خط حمایه:خطّ دفاع نیمه حمایه:هافبک ضربه نشان‌دار:ضربه کات جریمه‌گاه:منطقه جریمه وقت‌گذرانی:وقت‌کُشی وقتِ ضایع:وقتِ اضافه مخلص:طرفدار قاعده بازی را ویران کردن:خطا منبع :ایران ورزشی