• #نتانیاهو برای یک عملیات فیک در فلان نقطه شوی تلویزیونی برگزار کرد، برای شرح جزییات جاسوسی وزیرش برای ایران فکر کنم باید همایش بین المللی برگزار کند!