• امیر پورمند   amirpourmand@

    1397/03/29 ساعت 12:44

    توی همایش پولی و بانکی انقد از ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی حرف میزنن که من فکر می‌کنم الان تو سالن همایش‌های سوییس نشستم …