• امیر پورمند   amirpourmand@

    1397/03/29 ساعت 12:52

    فکر کنم اگه برای سازمان‌ها یه «کی روش» پیدا کنن بد نیست … درسته قشنگ بازی نمی‌کنیم، ولی حداقل می‌بریم …