• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/03/29 ساعت 12:51

    ۲- در قرارداد میان #ترکیه و #آمریکا تعداد۱۱۶ فروند از آخرین نسل هواپیماهای #اف۳۵ میبایست تا پایان ژون تحویل ترکیه میشد. اما با مصوبه #سنا در اصل آمریکا یکبار دیگر زیر یکی از توافقنامه‌های بین المللی خود زد