• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/03/29 ساعت 16:54

    ازطرف انجمنی برنامشون دعوت شدم زنگ زدم موضوع برنامه رو بدونم میگه سورپرایزه نمیتونیم بگیم میپرسم الان بایددقیقا چی وبیام پوشش بدم میگه مجری داریم،نوازندگی هم میکنندحالااین چه ربطی به خبرنگاربهداشت داره نمیدونم فکرکنم مجریدرمانی یا نوازندگیدرمانی باشه ولی نمیخوادبگه تاسورپرایزباشه