• خط حزب‌ الله   khatehezbollah@

    1397/03/28 ساعت 10:57

    #بازخوانی
    روایتی منتشرنشده از دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان ستاد‌های انتخاباتی در سال۸۸
    رهبر انقلاب: من به آقای مهندس #موسوی هم گفتم، ایشان هم از من قبول کرد که راه، راه #قانونی است. از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می‌ایستم.
    #فتنه۸۸