• روزنامه هفت صبح   7sobh@

    1397/03/28 ساعت 11:10

    به گزارش خبرگزاری میزان #محمد_ثلاث که در ناآرامی‌های گلستان هفتم به کشتن سه مامور ناجا متهم شده بود، صبح امروز در زندان #اعدام شد. متن کامل : http://۷sobh.com/id/۲۱۵۴۶۱