• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/03/28 ساعت 21:47

    اول گفتند سایت #وزارت‌صنعت هک شده و چندهزار اتومبیل وارد شده. بعد که مضحکه عالم و آدم شدند بهانه جدیدی گرفته اند. آقاجان شجاع باشید. بگویید دوست داشتیم وارد کنیم. به خدا ما زودتر قانع می‌شویم.