• علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

    1397/03/27 ساعت 01:29

    به فاصله چندروز بعدنامه ۱۰۰فعال سیاسی #اصلاح_طلب (عمدتا جوان)به #خاتمی بیانیه گروهی ازفعالان سیاسی داخل و خارج درباره #مذاکره_با_آمریکا (بی‌قیدوشرط)منتشرشده؛ تعدد نامه‌ها فارغ ازمحتواش،ازطرفی نشون‌دهنده اوج #بحران ومهمتر، نشون‌دهنده قطع ارتباط سیاسیون باهم، با دولت، و با حاکمیته!