• در پنج روز گذشته نبرد #الحدیده، جنگنده اسراییلی بمباران کرده، سرباز فرانسوی اسیر شده، ناو و پهپاد امریکایی عملیات کرده، نظامی سعودی و مستشار مصری و مزدور اماراتی تیر و خمپاره انداخته، ولی شهر همچنان در کنترل رزمنده یمنی است. مانده تا بفهمند از شیعه علی چه معجزه‌ها ساخته است.