• «روحانی باید با پوتین تماس بگیرد» این، عنوان مطلب امروزم درصفحه اول روزنامه همشهری است.اوضاع در بازار نفت حساس است. روسها‌ با سعودی دست همکاری‌ داده است و این می‌تواند بازارهای نفت ایران را در شرایط تحریم، با تهدید مواجه کند. مطلب را در لینک‌زیر بخوانید: http://newspaper.hamshahri.org/id/۱۹۸۲۴