• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/27 ساعت 21:49

    امروز با دوستان بحث کارشناسی فوتبال داشتیم.به این نتایج رسیدیم و فرستادیم برای فیفا : اولندش :گل به خودی خیلی نامردیه …کلا قبول نکنید! دومندش : گل به خودی را اندازه نصف گل حساب کنید! سومندش: یا این که گل به خودی را یک ضربه پنالتی برای حریف اعلام کنید ! چطوره نظراتمون؟