• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/03/27 ساعت 13:50

    یکی از همکاران رسانه‌ای خبرداد که گویا در لرستان ۶ دانش آموز مورد #تعرض قرار گرفته اند و بابت این موضوع شکایتی هم ثبت شده اما نهادهای مربوطه مثل بهزیستی و مرکز اورژانس اجتماعی مدعی هستند محتوای شکایت محرمانه است و اطلاع رسانی نمی‌کنند. البته خبر هنوز رسما تائید نشده.