• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/03/26 ساعت 15:07

    یادداشتم در معرفی #کتاب بوطیقای ساختارگرا نوشته‌ی تزوتان تودوروف https://twitter.com/masoudborbor/status/۱۰۰۷۹۳۱۸۲۰۰۰۲۹۹۶۲۲۴ …