• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/03/26 ساعت 09:31

    به نظرم یه کارگروهی از دانشمندان باید زودتر تشکیل بشه و در حالت آماده‌باش به سر ببره اگر یهو ایران، اسپانیا یا پرتغال رو برد، قوانین فیفا که هیچ، یه بازبینی اساسی در قوانین فیزیک بکنن