• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/03/26 ساعت 03:08

    باز هم معجزه فوتبال و شادى یکپارچه یک ملت اون کسایى که به هر نحوى از این ورزش خوششون نمیاد، در تصمیمشون تجدیدنظر کنن. خوشحالى بعداز گل تیم ملى رو با هیچ چیزى نمیشه عوض یا جایگزین کرد. به فوتبال احترام بذاریم خیلى خوبه خیلى