• سخنان عید فطر رهبری معظم،خطاب به دولت و مسئولین و خطاب به مردم عزیزمان بود. بخش اعظم #مبارزه_با_فساد بر عهده دولت و قوه قضائیه است و در خطاب به مردم،عده‌ای توانمند بایستی از اسراف و اشرافیگری دوری گزینند. اینها راهبرد #اقتصاد_مقاومتی است.