• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/03/25 ساعت 00:03

    درپیشگاه اهل الکبریاء والعظمه، و در حضور اهل الجودوالجبروت، و در محضر اهل العفووالرحمه، عید سعیدفطر، بر شمااهل التقوی والمغفره مبارک باد.