• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/03/25 ساعت 21:33

    از شادی پیروزی تیم ملی فوتبال در پوستم نمی‌گنجم. دم همه بچه‌های تیم ملی گرم که نام بزرگ #ایران را طنین‌انداز کردند. همیشه پر افتخار و پیروز باشید. همه ما به شما می‌بالیم. زنده باد ایران #IRNMAR