• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/24 ساعت 05:55

    یک مقاله تحلیلی مفصل و خواندنی درباره ماهیت اپوزیسیون طرفدار #براندازی و شیوه‌های فاشیستی اقدام آنها در فضای مجازی.‌ جا دارد توسط مراکز پژوهشی ترجمه شود. @Tarjomaan_com @morteza_rohani