• هلندی‌ها نمایشگاه ایران را خیلی خوب طراحی کردند و باعث شدن من یه بار دیگر عاشق کشوری شوم که عاشفانه دوستش دارم؛ #ایران #ایران_تمدن_کهن