• پس از #پیگیری جدی نمایندگان زن برای اولویت دادن به بررسی #لایحه_حمایت_از_حقوق_کودکان ،دولت هم بررسی اولویت دار این لایحه به همراه لوایح دیگر را از مجلس خواست.اگر دولت آن را در اولویت اول ارائه کرده باشد تکلیف آن هفته آینده روشن میشود.اگرنه ما رای‌گیری برای اولویت را دنبال میکنیم