• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/24 ساعت 07:05

    مثال‌های جالبی از بودجه‌های فرهنگی و سیاسی تلف شده در دولت آمریکا.