• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/24 ساعت 16:05

    ای ماه ! یک نظر که حلال است رو مگیر عید است ، یک هلال خودت را نشان بده … عید سعید فطر ،عید بندگی و عبودیت و عید شکستن بتکده‌ی درون فرخنده باد.