• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/03/24 ساعت 13:30

    خیلی ممنون، بله مربوط به ۳۰ خرداد ۹۲ پس انتخاب روحانی در از ۲۴ خرداد بود. انتخابات برگزار شده بود ولی هنوز دولت عوض نشده بود.