• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1397/03/24 ساعت 16:23

    رییس جمهور میگویدگرانی یک جنگ روانی است اما رابطه جیب مردم با واقعیت بازار است. اگر هم جنگ روانی است، دولت گُنگ و لال که نمی‌تواند فضاهای روانی را بشکند. خیلی از وزرای سوپر محافظه کار شما، عامل به وجود امدن این فضای به قول شما روانی هستند. تو را به خدا زودتر تغییرشان دهید.