• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/03/24 ساعت 08:44

    معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در کارگروه اصلاح الگوی مصرف، پویش رد پای آب را برای ارایه روش‌های کار بردی مصرف بهینه آب در خانواده‌های شهری و روستایی دنبال می‌کند. دو مرحله این طرح برای فعالین استان تهران و مبلغین زن حوزه‌های علمیه انجام شده.